Synthetic Reaction Updates

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Synthetic Reaction Updates

A literature updating service keeping you up to date with recent developments in synthetic organic chemistry. Covering a wide range of primary sources, Synthetic Reaction Updates includes the most important reactions published in the recent scientific literature, presented as easy to read reaction schemes that are searchable by topic and reaction type.

The Catalysts & Catalysed Reactions Online database was discontinued 2017 but historical content is available via Synthetic Reaction Updates.


En tjänst som håller dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom syntetisk organisk kemi. Syntetiska reaktionsuppdateringar, som täcker ett brett spektrum av primära källor, innehåller de viktigaste reaktionerna som publicerats i den senaste vetenskapliga litteraturen, presenterade som lättlästa reaktionsscheman som är sökbara efter ämne och reaktionstyp.

Databasen the Catalysts & Catalysed Reactions Online upphörde 2017 men innehållet från den databasen är tillgängligt via Synthetic Reaction Updates.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.