Statista

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Statista

Statista is a provider of market and consumer data. It consolidates statistical data into reports. All data can be downloaded in various formats. Among other things Statista has been extended with Global Consumer Survey which gives a global perspective on consumption and media usage, and Business Plan Export which helps you to model markets and calculate business cases.

Subject Headings: Business Management, Economics, Statistics


Statista ger statistik för ett antal olika områden, men med fokus på marknader och konsumenter. Statista tillhandahåller sammanställda rapporter.

Ämnesord: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statistik


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.