Essential Science Indicators, ESI (on InCites)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Essential Science Indicators, ESI (on InCites)

Essential Science Indicators is a compilation of performance statistics and trends extrapolated from counts of articles published in scholarly journals and the citations to those articles.


Essential Science Indicators är en samling av statistik och trender extrapolerade från antalet artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och antalet citering till artiklarna.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.