Ebook Central (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Ebook Central (ebooks)

Ebook Central is an ebook platform from ProQuest that contains e-books in full text on all subject areas. Lund University has access to several thousands of e-books at Ebook Central. In order to access the content you need to login with your LU or student account. Some e-books on the EBSCOhost platform have a limited amount of concurrent users and most titles have some restrictions on copying and printing. Ebook Central has replaced Ebrary and EBL Ebook Library.


Ebook Central innehåller tusentals e-böcker inom alla ämnen. Du måste logga in med ditt LU-konto för att komma åt plattformen. Vissa e-böcker har ett begränsat antal samtidiga användare, och de flesta har begränsningar i antalet sidor som kan kopieras och skrivas ut.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.