TAIR database

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

TAIR database

The Arabidopsis Information Resource (TAIR) collects information and maintains a database of genetic and molecular biology data for Arabidopsis thaliana, a widely used model plant.


The Arabidopsis Information Resource (TAIR) är en databas med genetiska och molekylärbiologiska data för Arabidopsis thaliana (backtrav), en vanligt förekommande modellväxt.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.