Business Source Complete, BSC (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Business Source Complete, BSC (EBSCOhost)

Business Source Complete is a scholarly business database that provides access to peer-reviewed business-related journals with both bibliographic and full text content. Content also includes trade publications and top management journals.

Additional full-text non-journal content includes financial data, books, text-books, monographs, major reference works, conference proceedings, case studies, investment research reports, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses, faculty seminars (video) and more.

Title Lists for Magazines & Journals
Title Lists for Other Sources

Subject Headings: Business Administration, Business Law, Economic History, Economics


Business Source Complete är en företagsekonomisk databas som ger tillgång till vetenskapliga tidskrifter inom företagsekonomi, med både bibliografiskt och fulltext-innehåll. Den innehåller också branschtidskrifter och ledande managementtidskrifter.

BSC rymmer även finansdata, böcker, läroböcker, monografier, referensverk, konferenstryck, case-studier, branschrapporter, marknadsundersökningsrapporter, landrapporter, företagsinformation, SWOT-analyser, seminarier i videoformat, m.m.

Titellistor för Magazines & Journals
Titellistor för Other Sources

Ämnesord: Företagsekonomi, Handelsrätt, Ekonomisk historia, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.