Birkhäuser Building Types

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Birkhäuser Building Types

The database Building Types Online is a resource for the study and practice of architectural design and offers a large international collection of contemporary buildings, from housing and offices to museums, schools and other building types. It focuses on floor plans and sectional drawings in unrivalled quality. A large part of the drawings are vector-based.


Building Types Online är en resurs med fokus på arkitektur och stadsplanering. Databasen innehåller detaljerade ritningar, fotografier och information om olika byggnadstyper och stadsmiljöer. Möjligheterna till avgränsning och ämnessökningar är goda när du söker information kring en specifik byggnadstyp. Här finns exempel på kontorsbyggnader, skolor, industribyggnader, bostäder och mycket annat. Det är också möjligt att söka på begrepp som ”detatched building” och ”row house” och därigenom få fram exempel på sådana byggnader.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.