SpellRight

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SpellRight

SpellRight - spell check software for English writing (PC & Mac). SpellRight picks up on very deviant spellings and helps distinguish between similar-sounding words by displaying them in sentences.

Please note: Use this login.


Observera: Studentkonto/LUCAT går inte att använda till inloggning på leverantören Oribis plattform Habitat. Använd detta login: Login Info

SpellRight är ett rättstavningsprogram utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel som andra program ofta missar. Programmet är framför allt utvecklat med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men lämpar sig väl för alla som behöver rättstavnings- och språkstöd. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. Dessa ordförslag kan du få upplästa då SpellRight fungerar bra ihop med olika talsyntesprogram. I Google Docs-versionen kan man få de engelska ordförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på engelska.

PC-versionen innehåller ett svensk/engelskt-engelskt/svenskt lexikon med definitioner, exempel och ordformer som ytterligare hjälper användaren att utveckla sitt skrivande på engelska.

SpellRight startas som ett separat program och fungerar ihop med många vanliga ordbehandlingsprogram. På en Mac kan SpellRight dessutom ersätta den inbyggda stavningskontrollen, vilket gör programmet mer integrerat i olika skrivmiljöer.

Som student eller anställd vid Lunds universitet kan du installera SpellRight på din personliga dator, och även på en eventuell arbetsdator. SpellRight finns för både PC och Mac.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.