StavaRex

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

StavaRex

StavaRex - spell check software for Swedish writing (PC & Mac). Stava Rex is a spell checker for people writing in Swedish, developed mainly for dyslexic user. It picks up on very deviant spellings and helps distinguish between similar-sounding words by displaying them in sentences.

Please note: Use this login.


Observera: Studentkonto/LUCAT går inte att använda till inloggning på leverantören Oribis plattform Habitat. Använd detta login.

Stava Rex (PC & Mac) är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. Det är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och det ger ett betydligt bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Stava Rex kan emellertid användas av alla som ibland behöver extra rättstavnings- och språkstöd.

Stava Rex startas som ett separat program och kan användas ihop med många vanliga ordbehandlingsprogram. På en Mac kan Stava Rex dessutom ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör programmet mer integrerat i fler skrivmiljöer. Stava Rex fungerar även bra ihop med olika talsyntesprogram, vilket gör det möjligt att få rättningsförslagen och exempelmeningarna i Stava Rex programruta upplästa. I Google Docs-versionen kan man få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska. Google Docs-versionen innehåller en högkvalitativ svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Ordboken tar även hänsyn till felstavningar vid sökning.

Som student eller anställd vid Lunds universitet kan du installera Stava Rex på din personliga dator, och även på en eventuell arbetsdator.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.