Darts-ip

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Darts-ip

Darts-ip is the Global Intellectual Property ("IP") Case Law Database. The collection covers court cases from all over the world.
Please note: The database requires login. User data can befound via the link to the database.


Darts-Ip innehåller en stor mängd rättsfall inom immaterialrätt. Databasen täcker rättsfall från hela världen.
Please note: Databasen kräver inloggning. Användaruppgifter hittas via länken till databasen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.