Euclid Prime

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Euclid Prime

Euclid Prime Collection is a collection of selected journals available via subscription from Project Euclid. Project Euclid offers access to a growing platform of high-quality, peer-reviewed journals, monographs, and conference proceedings in the fields of theoretical and applied mathematics and statistics.


Euclide Prime Collection är en samling utvalda tidskrifter tillgängliga via prenumerationer från Project Euclid. Project Euclid erbjuder tillgång till en plattform med högkvalitativa peer-reviewed tidskrifter, monografier och conference proceedings inom teoretisk och tillämpad matematik samt statistik.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.