Ordböcker från Nationalencyklopedin (NE.se)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Ordböcker från Nationalencyklopedin (NE.se)

Dictionaries in different languages associated with the Swedish National Encyclopaedia.


Nationalencyklopedins ordböcker innehåller bland annat Svensk ordbok samt ett stort antal ordböcker på olika språk.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.