Britannica ImageQuest

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Britannica ImageQuest

Database including millions of images from top international collection, rights-cleared for educational use. Educational purposes include: education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and research.


Databas som innehåller miljontals bilder från internationella samlingar. Bilderna får användas i pedagogiska sammanhang. Dessa utbildningsändamål inkluderar: utbildning, undervisning, distansutbildning, informationssökning och forskning.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.