ElgarOnline

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ElgarOnline

The ElgarOnline platform includes scholarly research monographs, research handbooks, companions, dictionaries, encyclopedia and journals published by Edward Elgar Publishing across Economics, Law, Business and Management, Social and Political Science, and the Social Sciences. ElgarOnline is an open platform which means that you can preview table of contents and extracts, and download the first chapter and the index for all titles in PDF-format, but all fulltext is only available for owned titles.


På plattformen ElgarOnline finns e-böcker och tidskrifter som publiceras av förlaget Edward Elgar, framförallt inom ämnena juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Observera att Lunds universitet inte har fulltexttillgång till allt material på plattformen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.