Passport (Euromonitor)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Passport (Euromonitor)

Passport is a global market research database providing insight on industries, economies and consumers worldwide. Use it to analyze market context and to identify future trends.

Subject Headings: Business Administration, Economics, Entrepreneurship, Marketing


Passport är en databas för marknadsforskning och ger rapporter m.m. över branscher, ekonomier och konsumenter i hela världen. Med hjälp av Passport kan man göra marknadsanalyser och identifiera framtida trender.

Ämnesord: Entreprenörskap, Företagsekonomi, Marknadsföring, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.