Orbis

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Orbis

The LU Orbis subscription includes companies' financial accounts and information about ownership etc. in primarily private companies as well as details of mergers and acquisitions activity. The subscription includes the M&A database Zephyr.

Lund University's subscription to Orbis includes:

Subject Headings: Business Administration, Economic History, Economics, Finance


Orbisdatabasen innehåller finansiell information och information om ägarförhållanden m.m. i framför allt privata bolag, samt uppgifter om fusioner och förvärv. I Lunds universitets prenumerationen ingår M&A-databasen Zephyr.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Finansiering, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.