The Desire for Freedom (password on info page)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

The Desire for Freedom (password on info page)

The Desire for Freedom is the result of a big UN art and research project about the connection of art to the European political history after 1945.

Lund University has access for 1 simultaneous user. Login details.


E-katalogen The Desire for Freedom är resultatet av ett stort EU-projekt (både ett forsknings- och ett konstprojekt) om konstens kopplingar till den politiska historien efter 1945 i Europa.

Lunds universitet har tillgång till 1 samtidig användare. Information om inloggning.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.