AIS eLibrary

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

AIS eLibrary

AIS eLibrary is a main resource in the field of informatics and information systems. The database provides access to subject-specific journals and proceedings. AIS is an international association for individuals and organizations involved in research, teaching, practice, and study of information systems.

Subject Headings: Information Systems

The Lund University subscription excludes access to the following journals:For access go to ePublications or search the journal title in LUBsearch.


AIS eLibrary är en central resurs inom informatik och informationssystem, och ger tillgång till ämnesspecifika tidskrifter och konferenstryck. AIS är en internationell förening för individer och organisationer som är engagerade i forskning, undervisning, praktik och studier av informationssystem.

Ämnesord: Informationssystem

Lunds universitets prenumeration ger inte tillgång till följande tidskrifter:

  • Information Systems Journal (ISJ)
  • MIS Quarterly (MISQ)


För tillgång, gå till ePublications eller sök upp tidsriftstiteln i LUBsearch.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.