Oxford Bibliographies Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Oxford Bibliographies Online

The Oxford Bibliographies that the libraries at Lund University have access to are the following:


De bibliografier från Oxford Bibliographies Online som biblioteken vid Lunds universitet har tillgång till är följande:

  • Oxford Bibliographies Online - Biblical Studies
  • Oxford Bibliographies Online - International Law
  • Oxford Bibliographies Online - Linguistics
  • Oxford Bibliographies Online - Music

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.