GeoRef (Elsevier)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

GeoRef (Elsevier)

The GeoRef database is created by the American Geosciences Institute. It contains abstracts and metadata for geosciences literature published worldwide: Journals, books, conferences, reports, and theses, as well as maps. Main subjects covered are Economic Geology, Geophysics, Petrology, Environmental Geology, Geochemistry, Stratigraphy, Hydrogeology/Hydrology, Structural Geology, and Engineering Geology. The records are enriched with latitude/longitude location data.


GeoRef är en databas skapad av the American Geosciences Institute. Den innehåller abstracts och metadata för geovetenskaplig litteratur: tidskrifter, böcker, konferenser, rapporter och avhandlingar, samt kartor. De ämnesområden som huvudsakligen täcks är ekonomisk geologi, geofysik, petrologi, miljögeologi, geokemi, stratigrafi, hydrogeologi/hydrologi, strukturell geologi och geoteknik. Posterna i databasen är berikade med platsdata (longitud och latitud).

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.