SwePub

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

SwePub

SwePub makes it possible to search among articles, conference papers, dissertations etc. published at Swedish universities. Use SwePub for an overview of what is published in your research area, to get titles in full text, abstracts and citations.

SwePub currently contains references to research publications registered in at present approximately thirty of the Swedish university publication databases. SwePub should not be used for statistical purposes. The data is processed for a search service and not for statistical needs. Selection and extent vary from university to university. Only published works are included. The same publication may exist in different versions e.g. both as a conference paper and as an article. Co-publications from different universities have as far as possible been merged to one record. The same applies to duplicates. Any incorrect merges will be attended to when commented. The names of researchers may have been registered differently at different times and at different universities, i.e. the same author can have entries under different name forms.

More information: About SwePub


SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt över vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. SwePub ska inte användas för statistiska ändamål. Datat är behandlat för att passa i en söktjänst och inte modellerat efter statistiska behov. Urval och omfattning varierar från lärosäte till lärosäte. Endast publicerade arbeten tas med och samma publikation kan förekomma i olika versioner till exempel både som konferensbidrag och som tidskriftsartikel. Sampublikationer från olika lärosäten har i möjligaste mån slagits samman till en gemensam referens. Detsamma gäller fall av dublettregistrering. Eventuella felaktigt gjorda dublettsammanslagningar kommer att åtgärdas efter påpekande. Det finns också variationer i hur forskarnas namn har registrerats vid olika tidpunkter och vid olika lärosäten. Samma forskare kan förekomma under olika namnformer.

Mer information: Om SwePub