Zephyr

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Zephyr

Zephyr is a comprehensive database of deal information containing information on M&A, IPO, private equity and venture capital deals. There are links to the detailed financial information on the companies involved in the deals.

Subject Headings: Business Administration, Economic History, Economics


Zephyr innehåller information om företagsöverlåtelser, M&A och IPO. Länkar till detaljerad finansiell information om involverade företag.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.