China Core Newspaper Full Text Database (CCND) (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

China Core Newspaper Full Text Database (CCND) (NIAS)

China Core Newspapers Full-text Database collects academic and informative documents from more than 600 core newspapers in China since 2000. Updated continuously.

Subject Headings: China, News


China Core Newspaper Full Text Database samlar vetenskapliga och informativa dokument från mer än 600 viktiga kinesiska dagstidningar sedan år 2000. Uppdateras kontinuerligt.

Ämnesord: Kina, Nyheter

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.