KARNOV Total (danska)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

KARNOV Total (danska)

KARNOV Total (Danish) contains Danish legislation with comments. Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) online contains all judgements published in the magazine UfR since 1950. Tidsskrift for Kriminalret (TfK) online contains all issues of TfK in full text from 1999. Danmarks love cover current law in Denmark and a news service that provides access to Danish draft legislation in full text for the last six months.

Please note: Even if you are on LU campus, you must log in through CAS with your LUCAT or Student ID to access the database.

Please note: This database is only in Danish.

For questions about the database, contact your faculty library or the Faculty of Law Library, jurbibl@jur.lu.se


KARNOV Total (Danska) innehåller dansk lagstiftning med kommentarer. Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) online innehåller alla domar som offentliggjorts i tidskriften UfR sedan 1950. Tidsskrift for Kriminalret (TfK) online innehåller samtliga nummer av TfK i fulltext från 1999. Danmarks love omfattar gällande lag i Danmark och en nyhetsservice som ger tillgång till danska lagförarbeten i fulltext för de senaste sex månaderna.

Observera: Studentkonto- och lucatinloggning krävs även inom campus. Leverantören ger åtkomst hemifrån endast via VPN, dvs att du är uppkopplad mot universitetets nätverk.

För frågor om databasen, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.