Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)

Svenska Akademiens Ordlista (SAOL)

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) is a glossary published every few years by the the Swedish Academy. The current edition is the fourteenth, published in 2015. SAOL contains about 126,000 entries. The glossary is considered the unofficial norm for the spelling and inflexion of Swedish words. Please note that this resource is only in Swedish.


Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom med sin första upplaga 1874. Den nu aktuella upplagan är den fjortonde, publicerad 2015. SAOL inne­håller cirka 126 000 uppslagsord. Ordlistan betraktas som den inofficiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men det finns även viss information om ords betydelser.