Bentham Science (eBooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Bentham Science (eBooks)

Bentham Science are publishers of journals and ebooks within pharmaceutical and biomedical research.

Please note: the libraries of Lund University have only purchased a couple of ebooks from this platform. Click the Subscription tab and choose Books to view content we have access to.


Bentham Science publicerar tidskrifter och böcker inom farmakologi och biomedicin.

Vänligen notera: biblioteken vid Lunds universitet har endast köpt ett fåtal e-böcker från denna plattform. Klicka på Subscription i menyn och sedan Books för att se innehåll som vi har tillgång till.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.