Svensk historisk bibliografi (1771-2010)

Svensk historisk bibliografi (1771-2010)

SHBd är den mest kompletta bibliografin över svensk historia. Den omfattar över 176 000 poster; monografier, uppsatser, recensioner och artiklar i dagstidningar mm. Posterna har hämtats från de tryckta SHB-volymerna (1771-1976) och från LIBRIS (1977-2010).