Fornsök

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

Fornsök finns i två nivåer; en publik, som är tillgänglig för alla – och en nivå för yrkesverksamma. Till yrkesversionen krävs inloggning. Lunds universitet har endast tillgång till den publika nivån.