IEL Criminal Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IEL Criminal Law

IEL Criminal law is an online version of the loose-leaf International Encyclopedia for criminal law, edited by Frank Verbruggen. Contains monographs on criminal and procedural law in different countries.


IEL Criminal law är en onlineversion av det tryckta lösbladet International encyclopedi for criminal law, edited by Frank Verbruggen. Innehåller monografier om straff- och processrätt i olika länder.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.