Naxos Video Library

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Naxos Video Library

The Naxos Video Library is a performing arts video library of classical music performances, opera, ballet, live concerts and documentaries. It includes the Naxos DVD label, Opus Arte, Arthaus, Dacapo, EuroArts, among others and is continuously updated to offer the best selection of performing arts videos.

Please note: Due to license agreements the Naxos Video Library is only available locally at Malmö Academy of Music (Musikhögskolan i Malmö) via IP authentication. The license is for 5 concurrent users.


Naxos Video Library är ett videobibliotek med framföranden av klassisk musik, opera, balett, live konserter och dokumentärer. Innehåller utgivning från Naxos DVD, Opus Arte, Arthaus, Dacapo, EuroArts m fl. Uppdateras kontinuerligt.

Observera: På grund av licensavtalet är Naxos Video Library endast tillgängligt på plats på Musikhögskolan i Malmö via IP autentisering. Licensen gäller för 5 samtidiga användare.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.