Annual Reviews

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Annual Reviews

Annnual reviews has since 1932 offered collections of critical reviews written by leading scientists. The volumes are published each year for 41 focused disciplines within the Biomedical, Life, Physical, and Social Sciences including Economics.


Annual reviews har sedan 1932 erbjudit samlingar av översiktsartiklar skrivna av ledande forskare. Volymerna ges ut årligen inom ämnena Biomedicin, Livsvetenskap, Fysik och Samhällsvetenskap inklusive Nationalekonomi.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.