GET (Geodata Extraction Tool)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

GET (Geodata Extraction Tool)

Instruction manual on how to use GET

YouTube tutorial on GET

A national agreement gives you as a student, teacher or researcher access to licensed geodata from a number of Swedish agencies. The agreement covers utilization of data for non-commercial research and/or formal education at LU, both for download and as web map services (WMS) for visualisation. Data can be downloaded using GET and are available from:

For more information on geodata and visualisation of geodata, see the webpage Geodata available for Lund University.


Instruktioner för hur du använder GET

YouTube-klipp som visar hur du använder GET

Som student, lärare eller forskare vid Lunds universitet kan du få tillgång till licentierad geodata från ett antal svenska myndigheter genom ett nationellt avtal. Avtalet ger rätt att använda denna data i icke-kommersiella forskningssyften och som en del av formell utbildning vid LU, både genom nedladdning och visualiserat i webbkarttjänster. Med GET kan du ladda ner data från:

  • Lantmäteriet
  • Sveriges geologiska undersökning, SGU
  • Statistiska centralbyrån, SCB
  • Sjöfartsverket

Om du vill ha mer information om geodata och visualisering av geodata kan du besöka webbsidan Geodata available for Lund University


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.