National Bureau of Economic Research Working Papers NBER W.P

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

National Bureau of Economic Research Working Papers NBER W.P

National Bureau of Economic Research (NBER), the largest economics research center in the United States, is a private, non-profit, non-partisan organization.

Key focus areas include developing new statistical measurements, estimating quantitative models of economic behavior, and analyzing the effects of public policies.

The NBER distributes more than 1,200 working papers each year.

Subject Headings: Business Administration, Economics, Economic History


National Bureau of Economic Research (NBER) är USA:s största forskningscenter för ekonomisk forskning. Det är en privat, icke vinstdrivande och politisk obunden organisation.

Centrala forskningsområden är att utveckla nya statistiska metoder, uppskatta kvantitativa modeller för ekonomiskt beteende och analysera effekterna av offentlig politik.

NBER ger ut över 1200 working papers varje år.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.