SpringerLink, e-tidskrifter

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

SpringerLink, e-tidskrifter

The agreement provides access to all the electronic journals of Springer Science + Business Media through the platform SpringerLink.

Entry via IP access, if you are outside campus you need to log in with your student account/LUCAT identity

Subject Headings: economics, engineering, humanities, law medicine, science, social science


Avtalet ger tillgång till samtliga elektroniska tidskrifter hos Springer Science+Business Media på plattformen SpringerLink.

Åtkomst sker via IP access, om du sitter utanför campus måste du logga in med ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet för att komma åt e-tidskrifterna.

Ämnesord: ekonomi, teknik, humaniora, juridik, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.