Taylor & Francis e-tidskrifter

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Taylor & Francis e-tidskrifter

The agreement includes access to the Taylor & Francis packages Social Science & Humanities (SSH) and Science & Technology (S&T). All journals in the packages are made available through the Taylor & Francis Online platform. Use your student account or LUCAT identity to access the e-journals outside the University.


Avtalet omfattar tillgång till Taylor & Francis-paketen Social Science & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T). Alla tidskrifter i paketen görs tillgängliga via plattformen Taylor & Francis Online. Åtkomst sker via IP-access. Om du sitter utanför campus måste du logga in med ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet för att komma åt e-tidskrifterna.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.