Oxford journals

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Oxford journals

The database contains academic full text journals published by Oxford University Press, primarily within disciplines such as science, humanities, social science and medicine.


Tidskrifter i fulltext som ges ut av Oxford University Press, huvudsakligen inom områden såsom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.