Ingenta Connect

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Ingenta Connect

Ingenta Connect is a supplier platform that provides access to e-journals from various publishers, such as Wiley-Blackwell, Mohr Siebeck, Routledge and Bentham Science.


Ingenta Connect är en leverantörsplattform som ger tillgång till e-tidskrifter från olika förlag, till exempel Wiley-Blackwell, Mohr Siebeck, Routledge och Bentham Science


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.