World Scientific Publishing (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

World Scientific Publishing (ebooks)

Platform containing publications covering several subjects. Please note that Lund University does not have access to everything on the platform.


Plattform som innehåller publikationer som täcker flera olika ämnen. Vänligen notera att Lunds universitet inte har tillgång till allt på plattformen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.