Vietnam Laws Online (endast tillgänglig på Juridiska fakulteten + lösenordsskyddad)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Vietnam Laws Online (endast tillgänglig på Juridiska fakulteten + lösenordsskyddad)

Vietnam Laws Online contains English translations of Vietnamese laws. Among other things, in the areas of: Foreign investment & business, domestic investment & business, import & export, contracts & commerce, banking, finance & foreign exchange, securities, labour, taxation, construction, land & premises, environment, immigration, accounting & auditing, industrial property, technology transfer, internet, arbitration, State & Government, legal system, insurance, advertising, media, cinema, tourism, telecoms, tobacco, cement, primary industry, natural resources, petroleum, electricity, automotive, textiles & garments, food & beverages, aviation and shipping.

Please note: Due to licence agreements this database is only available locally at the Faculty of Law. The librarians supply login information to the database.


Vietnam Laws Online innehåller engelska översättningar av vietnamesiska lagar. Bland annat inom områdena: Foreign investment & business, domestic investment & business, import & export, contracts & commerce, banking, finance & foreign exchange, securities, labour, taxation, construction, land & premises, environment, immigration, accounting & auditing, industrial property, technology transfer, internet, arbitration, State & Government, legal system, insurance, advertising, media, cinema, tourism, telecoms, tobacco, cement, primary industry, natural resources, petroleum, electricity, automotive, textiles & garments, food & beverages, aviation and shipping.

Observera: På grund av licensavtal är denna databas endast tillgänglig lokalt på Juridiska fakulteten. Bibliotekarierna förmedlar inloggning till databasen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.