Lantmäteriets WMS-tjänster

Lantmäteriets WMS-tjänster

Lund University staff and students have access to WMS services provided by Lantmäteriet. For questions regarding the services please contact Karin Larsson.

The services provided are:


Lunds universitets personal och studenter har tillgång till WMS-tjänster från Lantmäteriet. För frågor angående tjänsterna vänligen kontakta Karin Larsson.

Följande finns tillgängligt:

 • DETALJERADE KARTOR 1:10 000

  • Topografisk webbkarta (Legend)
  • Topografisk webbkarta Cache (WMTS) (Legend)
  • Cadastral units - Fastighetsindelning Visning (Legend)

 • GENERELLA KARTOR

  • Topografisk karta (1:50 000) – GSD Terrängkartan (Legend)
  • Vägkarta (1:100 000) – GSD Vägkartan (Legend)
  • Fjällkarta (1:100 000) – GSD Fjällkartan (Legend)