European Pharmacopoeia

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

European Pharmacopoeia

The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) lists a wide range of active substances and excipients used to prepare pharmaceutical products. The texts also cover dosage forms and containers, and biologicals, blood and plasma derivatives, vaccines and radiopharmaceutical preparations. It ensures and regulates the quality of pharmaceuticals in Europe.

The online subscriptions provide access to all updates posted and to the archives starting from 1969.


European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) listar ett brett utbud av aktiva substanser och tillsatser som används för att bereda läkemedel. Databasen innehåller information också om doseringsformer och behållare samt biologiska ämnen, blod- och plasmaderivat, vacciner och radiofarmaceutiska preparat. Det säkerställer och reglerar kvaliteten på läkemedel i Europa.

Onlineprenumerationerna ger åtkomst till alla publicerade uppdateringar och till arkiven från och med 1969.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.