Lloyd's Law Reports

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Lloyd's Law Reports

Lloyd's Law Reports /i-law is an online database of commercial law knowledge. The i-law service brings you commentary, discussion and practical analysis. Plus, the latest law reports, news, policy and legislative changes.

Please note: You need to enter your email address to log in.


Lloyd's Law Reports / i-law är en databas inom området handelsrätt. I-law-tjänsten innehåller kommentarer, diskussioner och praktisk analys. Plus de senaste lagrapporterna, nyheterna, policy- och lagändringarna.

Observera: Du måste ange din e-postadress för att logga in.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.