LexisLibrary Banking Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

LexisLibrary Banking Law

LexisLibrary Banking Law contains UK rulings and comments in the field of banking law. LexisLibrary Banking Law includes All England Commercial Cases, Goode: Consumer Credit Law and Practice, Goode: Consumer Credit Reports, Journal of International Banking and Financial Law and Halsbury’s Laws of England.


LexisLibrary Banking Law innehåller brittiska avgöranden och kommentarer in området bankrätt. LexisLibrary Banking Law innehåller bland annat All England Commercial Cases, Goode: Consumer Credit Law and Practice, Goode: Consumer Credit Reports, Journal of International Banking and Financial Law och Halsbury’s Laws of England.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.