Kluwer Arbitration

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Kluwer Arbitration

Kluwer Arbitration is a comprehensive collection including agreements, comments, articles and e-books in the field of international arbitration. Kluwer Arbitration also contains legislation and conventions.


Kluwer Arbitration är en omfattande samling som bland annat innehåller avtal, kommentarer, artiklar och e-böcker inom området skiljedom. Kluwer Arbitration innehåller även lagtstiftning och konventioner.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.