Westlaw

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Westlaw

International Materials on Westlaw is a comprehensive full text database with British and American legislation and case law as well as a large number of legal English-language full text journals and the tool Legal Journals Index. You will also find EU legislation and legal usage, international agreements, and legal documents from Australia, Hong Kong and Canada.


International Materials on Westlaw är en omfattande fulltextdatabas med brittisk och amerikansk lagstiftning och rättspraxis samt ett stort antal juridiska engelskspråkiga tidskrifter i fulltext och indexverktyget Legal Journals Index. Du hittar även EU-lagstiftning och internationella avtal och juridiska dokument från Australien, Hong Kong och Kanada.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.