Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council

Vetenskapsrådet - The Swedish Research Council

The Swedish Research Council is a government agency under the Ministry of Education, Research and Culture. The Council monitors and evaluates the conditions for basic research in Sweden, ongoing research, the researchers involved, and the methods of research funding and their results. Based on this information, the Swedish Research Council suggests strategies concerning performance of basic research in Sweden, the financing of research and the organisation of research.


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. För forskare finns information om hur man söker VR:s årliga bidrag till projekt, postdok, anställning som forskare, forskarassistent m.m. Man finner även information om beredningsgrupper, bidragsbeslut, forskningsetik, internationellt samarbete, konferenser etc. Här finns också möjlighet att söka bland Vetenskapsrådets publikationer, en del av dem går även att ladda ner gratis.