Urban Studies Abstracts (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Urban Studies Abstracts (EBSCOhost)

Urban Studies Abstracts includes bibliographic records covering essential areas related to urban studies, including urban affairs, community development, urban history, and other areas of key relevance to the discipline.


Urban Studies Abstracts innehåller bibliografiska register som täcker stora delar av urbana studier. Stadsfrågor, samhällsutveckling och urban historia är exempel på nyckelområden inom ämnet som finns sökbara i databasen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.