UR Access: TV- och radioprogram från Utbildningsradion

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

UR Access: TV- och radioprogram från Utbildningsradion

UR Access is a streaming service which provides access to the more than 19 000 films, TV- and radio programs produced by UR (Swedish Educational Broadcasting Company), ranging from pre-school to higher education level. You can browse by subject and also search by title, subject, year of production, spoken language, subject headings, etc. Although you will find programs in other languages than Swedish, the platform is in Swedish only. You need to have Adobe Flash Player installed on your computer in order to watch the films.


UR Access är en streamingtjänst som ger tillgång till alla UR:s (Utbildningsradions) drygt 19 000 filmer, TV- och radioprogram, på förskole- till högskolenivå. Du kan bläddra ämnesvis och även söka på titel, ämne, produktionsår, talat språk, ämnesord med mera Tjänsten innehåller en del program på andra språk än svenska, men själva plattformen är endast på svenska. För att kunna se filmerna behöver du ha Adobe Flash Player installerad på din dator.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.