Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

The Uppsala Conflict Database is the world’s main provider of data on organized violence and the oldest ongoing data collection project for civil war, with a history of almost 40 years. Its definition of armed conflict has become the global standard of how conflicts are systematically defined and studied.


Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är en databas som tillgängliggör data om organiserat våld som den främsta i världen på detta område. Insamlingen av data om konflikter och krig är ständigt pågående sedan 40 år. Databasens definition av väpnade konflikter har anammats som standard av det globala forskningssamhället.