Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication

The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) is a small group of editors of general medical journals, who gradually has broadened their concerns to include ethical principles related to publication in biomedical journals. The Uniform Requirements can provide authors, editors, peer reviewers, publishers, the media, patients and their families, and general readers with useful insights into the biomedical authoring and editing process.

Please note: The total content of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals may be reproduced for educational, not-for-profit purposes without regard for copyright; the committee encourages distribution of the material.

Subject Headings: medicine, publication


International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) är en mindre grupp redaktörer på medicinska tidskrifter som tagit sig an att inkludera etiska principer i samband med publicering i medicinska tidskrifter. Rekommendationerna kan ge författare, redaktörer, sakkunniga granskare, utgivare, media, patienter och deras familjer samt läsare inblick i medicinskt författarskap och den redaktionella processen.

Observera: Innehållet i Rekommendationer för publicering i medicinska tidskrifter kan återanvändas i utbildnings- eller icke-vinstgivande syften utan hänsyn till copyright. Kommittén uppmuntrar till spridning av materialet.

Ämnesord: medicin, publicering